Bild ID 2598Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- T v bakom ministern försvarsberedningens ledamot Allan Widman (fp). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2912px 10580.2 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/25 s • 640 ISO • 22 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2599Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- T h försvarsberedningens ordförande Karin Enström (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4302 x 2912px 8410.5 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.0 • 1/30 s • 640 ISO • 17 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2600Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4368px 7459.3 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.0 • 1/30 s • 640 ISO • 17 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2601Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4034px 8372.8 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.0 • 1/30 s • 640 ISO • 15 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2602Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- T h försvarsberedningens ordförande Karin Enström (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2912px 8864.9 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.0 • 1/30 s • 640 ISO • 15 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2603Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4216 x 2800px 5583.3 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/30 s • 640 ISO • 19 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2604Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4278 x 2835px 5475.2 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/1.4 • 1/80 s • 400 ISO • 50 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2605Försvarsberedningen överlämnar rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsminister Sten Tolgfors (m). -- På försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4020 x 2918px 3599.4 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/1.4 • 1/80 s • 400 ISO • 50 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2606Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamöterna Annika Nordgren Christensen (mp), Else-Marie Lindgren (kd), Staffan Danielsson (c), Gunilla Wahlén (v). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2721px 8783.6 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/25 s • 800 ISO • 21 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2607Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Håkan Juholt (s) och Allan Widman (fp), ledamöter. Karin Enström (m), ordförande. -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2912px 8272.1 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/60 s • 400 ISO • 24 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2608Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamot Håkan Juholt (s). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4368px 7236.7 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/60 s • 400 ISO • 56 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2609Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Beredningens ordförande Karin Enström (m). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2912px 6859.5 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/50 s • 400 ISO • 150 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2610Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamot Annika Nordgren Christensen (mp). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2808 x 4304px 9256.2 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/50 s • 400 ISO • 150 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2611Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Beredningens ordförande Karin Enström (m) lyssnar på ledamot Allan Widman (fp). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4360px 8922.0 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.0 • 1/25 s • 800 ISO • 13 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2612Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Beredningens ordförande Karin Enström (m). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4266 x 2865px 7321.8 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/25 s • 400 ISO • 24 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2613Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamöterna Håkan Juholt (s) och Allan Widman (fp) lyssnar på ordförande Karin Enström (m). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
4368 x 2912px 6810.0 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/30 s • 800 ISO • 20 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2614Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Beredningens ordförande Karin Enström (m). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4296px 5672.7 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • 1/25 s • 400 ISO
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2615Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamot Staffan Danielsson (c). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2784 x 4368px 9290.2 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/50 s • 400 ISO • 150 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2616Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamot Håkan Juholt (s) vid podiet. I bakgrunden ledamot Allan Widman (fp) och beredningens ordförande Karin Enström (m). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4368px 9079.2 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/25 s • 400 ISO • 22 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2617Dörr på försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm 2008-06-13. -- Skylt med texten \"Expeditions- och rättschefen\".
Nyckelord: Politik
4266 x 2864px 9760.7 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/5.6 • 1/25 s • 400 ISO • 12 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se
Bild ID 2618Försvarsberedningen håller presskonferens efter att ha överlämnat rapporten \"Försvar i användning\" till försvarsministern. -- Ledamot Gunilla Wahlén (v). -- På Rosenbad, Stockholm 2008-06-13
Nyckelord: Politik
2912 x 4368px 8805.3 kB Fotograf: Joakim Braun Källa: alfakanal.se Story: Frsvaret (21 bilder)
Canon EOS 5D • f/2.8 • 1/50 s • 400 ISO • 150 mm
Denna bild skyddas av upphovsrätten. För användning krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För mer information, kontakta alfakanal.se